Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders, die activiteiten voor de kinderen organiseren buiten het lesprogramma. 

Wat doet de Ouderraad?
Achter de schermen is de ouderraad zeer nauw betrokken bij het organiseren van speciale activiteiten bijvoorbeeld schoolreisje, feesten, avondvierdaagse. Voor elke activiteit wordt een commissie gevormd die doorgaans bestaat uit twee teamleden en twee OR-leden. Binnen deze commissie worden ideeën uitgewerkt welke in de OR-vergadering en in de teamvergadering besproken worden, waarna de organisatie en uiteindelijk de activiteit kan plaatsvinden. Bij deze activiteiten wordt vaak hulp van andere ouders gevraagd. 

Financiën:
De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, aangevuld met acties. De financiële verantwoording legt de ouderraad af in jaarvergadering aan het begin van het schooljaar.

Contact:
or.fr@skovv.nl

Mail over de ouderbijdrage:
penningmeester.fr@skovv.nl

huishoudelijk reglement OR 2022.pdf