Schoolgids

De schoolgids is geschreven voor de ouders, die al één of meerdere kinderen op onze school hebben ingeschreven en voor ouders die belangstelling hebben voor onze school.