Missie en visie

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan"

 

Op de Franciscusschool geloven we in deze Pippi Langkous mentaliteit. Elk kind heeft binnen zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden het potentieel om te leren leren en te leren denken: Met een kritische blik en met respect voor meningen van anderen. Elk kind kan bovendien leren leven. Dat begint thuis, vervolgens breidt een kind zijn vaardigheden uit binnen de omgeving van school en daarna in de maatschappij. Gaandeweg leert het hoe het kan deelnemen aan de maatschappij en deze kan helpen vormgeven.
 

Iedereen kan leren

Op de Franciscusschool stimuleren we kinderen om te denken in mogelijkheden, kansen te grijpen en uitdagingen aan te gaan. We bieden gedifferentieerd onderwijs vanuit hoge verwachtingen en geven op die manier elk kind de kans te leren ‘leren’, zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Ons onderwijs is erop gericht om nieuwsgierigheid en kritisch denken te bevorderen.

 

Vertrouwen

We bieden in een veilige omgeving een stevige basis, waar kinderen het vertrouwen in zichzelf en elkaar laten groeien. Dit doen we in een positieve sfeer, waar er ruimte is voor samenwerken, we elkaar in onze waarde laten en we positieve feedback geven. Met behulp van orde en structuur bieden we de veiligheid die nodig is om tot bloei te komen. In een veilige en vertrouwde omgeving ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen, durven zij initiatieven te nemen en worden zij uitgedaagd om elke keer weer een stap voorwaarts te maken.

 

Iedereen doet ertoe

Vanuit onze aandacht voor de katholieke identiteit werken we aan het welbevinden van onze leerlingen en onze medewerkers. Elk kind bij ons op school doet ertoe en mag zichzelf zijn. Het is een voorwaarde om goed te kunnen presteren en talenten te ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat elk kind goed in zijn vel zit, zich gezien en gehoord voelt en dat er respect en waardering is voor onderlinge verschillen. We bieden ruimte voor het gesprek hierover, luisteren naar elkaar en respecteren elkaars mening. We streven naar saamhorigheid, lossen geschillen op in het belang van beide partijen, werken samen, zien om naar elkaar en bieden daar waar nodig de helpende hand.

Vanuit ons geloof verlangen we naar een open wereld, zonder uitsluiting en waar ontmoeting, solidariteit en dankbaarheid voorop staan. We vinden het wij-gevoel daarbij belangrijk. Zowel op groepsniveau, maar ook daarbuiten, in relatie tot andere groepen en in relatie tot de wijk en de omgeving.

 

Ambitie

We stellen ambitieuze doelen. We maken hierbij keuzes met het einddoel voor ogen, het bieden van goed onderwijs en een veilig schoolklimaat.