Missie en visie

We gaan uit van de synergie tussen leven, leren, spelen en werken. Kinderen moeten zich veilig voelen om zich te kunnen ontwikkelen.

Wij accepteren en respecteren elkaars verschillen. Wij werken opbrengstgericht en procesgericht.

Onze kernwaarden zijn: speel en ontdek/ verwonder/ verbind/ leer en creëer/ talent en groei/ leiderschapsvaardigheden/ ambitie/ ontmoet en plezier. Deze kernwaarden zijn voor ons van belang voor het maken van keuzes in het onderwijsaanbod.