Missie en visie

Missie

We gaan uit van de synergie tussen leven, leren, spelen en werken

Kinderen moeten zich veilig voelen om zich te kunnen ontwikkelen.

Wij accepteren en respecteren elkaars verschillen. Wij werken opbrengstgericht en procesgericht.

 

Visie

We laten kinderen optimaal van ons onderwijsaanbod profiteren.

We gaan uit van mogelijkheden van kinderen en hebben respect voor elkaars verschillen.

We werken en ontwikkelen samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten, waardoor synergie ontstaat.

We nemen, geven en delen verantwoordelijkheden zodat we groeien en ons veilig voelen.

We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen met als doel sociaal competent te zijn in onze samenleving.

 

Onze kernwaarden zijn: speel en ontdek/ verwonder/ verbind/ leer en creëer/ talent en groei/ leiderschapsvaardigheden/ ambitie/ ontmoet en plezier. Deze kernwaarden zijn voor ons van belang voor het maken van keuzes in het onderwijsaanbod.