Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een raad die adviseert, maar ook meebeslist over veel voornemens die door het bestuur en de schoolleiding worden gemaakt. De MR is daarom van groot belang voor personeel, maar ook voor uw kind, als leerling op de Franciscusschool. 

De MR

Terreinen waarop de MR actief is, zijn uiteenlopend. Zo wordt er meegedacht over beleid, bijvoorbeeld leerlingondersteuning, maar ook over de schoolvakanties en formatiezaken zoals de groepsgrootte. Op de Franciscusschool bestaat de MR uit 3 leerkrachten en 3 ouders, die allen aangesteld zijn voor 3 jaar. 

MR-leden 2020-2021:

Oudergeleding:                              Personeelsgeleding:
Chaima Hamdaoui-Azrioual              Ron Rommers
Merjam Asbaa-Saba                         Thea Strikwerda
Bas Lucassen                                    Stanny Berkhout

Contact MR: mr.fr@skovv.nl