Gezonde school

We zijn er trots op een gezonde school te zijn!

Lees hier meer over de Gezonde School.

We behaalden het vignet: Voeding

Onderzoek toont aan dat gezonde voeding een positief effect heeft op het welbevinden en de prestaties van kinderen. Omdat er op school per week maar liefst 9 eet- en drinkmomenten zijn, is de invloed van school groot. Daarom hebben we het vignet Gezonde School behaald met een themacertificaat op voeding. Met dit keurmerk laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 

En het vignet:  Welbevinden en sociale veiligheid

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg voor een veilige school. Scholen dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. Zorgen voor een prettig en veilig leer- en leefklimaat is daar een logisch onderdeel van. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Het vignet welbevinden en sociale veiligheid hebben we behaald doordat we de volgende programma's inzetten:

De Vreedzame school

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Sherborne

Uniek voor basisscholen in Nederland is dat op onze school de bewegingsmethodiek "Sherborne" aangeboden wordt. Meer informatie over Sherborne:

Sherborne.pdf