Leerlingraad

Kinderen uit de verschillende midden- en bovenbouwgroepen houden regelmatig een vergadering (leerlingenraad) samen met Monique (directeur).

Tijdens de leerlingenraad brengen de kinderen per groep een agendapunt in en ook vanuit het team kan een agendapunt ingebracht worden. De agendapunten worden omgezet naar doelen en daarmee wordt gescrumd op het scrumbord op het leerplein van de school. Tijdens de vergadering gelden dezelfde afspraken als in een vergadering met volwassenen. We maken van de vergaderingen ook notulen. Deze wordt door de leerlingenraad in alle groepen besproken en aan de kleuters en groep 3 voorgelezen.

De agendapunten van de kinderen worden in het teamoverleg teruggekoppeld en daar besluiten we of voorstellen ingewilligd kunnen worden.

De leerlingenraad schooljaar 2020/2021

De nieuwe leerlingraad wordt binnenkort aan u voorgesteld. Inmiddels heeft de leerlingraad 2019-2020 verkiezingen georganiseerd en de nieuwe leerlingraad gekozen. De eerste vergadering zal eind september 2020 plaatsvinden.