Leerlingraad

Kinderen uit de verschillende midden- en bovenbouwgroepen houden regelmatig een vergadering (leerlingenraad) samen met Linda (directeur).

Tijdens de leerlingenraad brengen de kinderen per groep een agendapunt in en ook vanuit het team kan een agendapunt ingebracht worden. De agendapunten worden omgezet naar doelen en daarmee wordt gescrumd op het scrumbord op het leerplein van de school. Tijdens de vergadering gelden dezelfde afspraken als in een vergadering met volwassenen. We maken van de vergaderingen ook notulen. Deze wordt door de leerlingenraad in alle groepen besproken en aan de kleuters en groep 3 voorgelezen.

De agendapunten van de kinderen worden in het teamoverleg teruggekoppeld en daar besluiten we of voorstellen ingewilligd kunnen worden.

De leerlingenraad schooljaar 2023/2024

De leerlingraad bestaat dit jaar opnieuw uit zeer gemotiveerde leerlingen uit groep 5 t/m 8.