Leerlingraad

Kinderen uit de verschillende midden- en bovenbouwgroepen houden regelmatig een vergadering (leerlingenraad) samen met Monique (directeur).

Tijdens de leerlingenraad brengen de kinderen per groep een agendapunt in en ook vanuit het team kan een agendapunt ingebracht worden. De agendapunten worden omgezet naar doelen en daarmee wordt gescrumd op het scrumbord op het leerplein van de school. Tijdens de vergadering gelden dezelfde afspraken als in een vergadering met volwassenen. We maken van de vergaderingen ook notulen. Deze wordt door de leerlingenraad in alle groepen besproken en aan de kleuters en groep 3 voorgelezen.

De agendapunten van de kinderen worden in het teamoverleg teruggekoppeld en daar besluiten we of voorstellen ingewilligd kunnen worden.

De leerlingenraad schooljaar 2020/2021

De leerlingraad bestaat dit jaar opnieuw uit zeer gemotiveerde leerlingen uit groep 5 t/m 8. Op het Scrumbord van de leerlingraad is te zien waar de leerlingraad aan werkt. Er staan praktische doelen, zoals het vergaren van financiele middelen voor een kunstgrasveld in de voetbalkooi, maar ook inhoudelijke doelen. In november bespreken we de uitslag van de jaarlijkse veiligheidsmeting. De visie van de leerlingraad wordt meegenomen in een plan van aanpak (indien noodzakelijk). Kinderen worden betrokken bij de jaardoelen in de school. Bij het stellen van doelen, stelt het team zichzelf voortdurend de vraag "wat is het belang voor het kind?". Door dit na te gaan bij de leerlingen krijgen we input op onze vraag.