Kinderen

We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar kunnen hen wel allemaal laten stralen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier maken
en leren:
zelfstandig te worden 
kritisch te denken 
op een creatieve manier problemen op te lossen 
beslissingen te nemen en keuzes te maken 
eigen verantwoordelijkheid te dragen 
zich bewust te worden van hun eigen mogelijkheden,
kwaliteiten en beperkingen en deze te gebruiken in hun dagelijkse realiteit 
met elkaar samen te werken, te spelen, te leren en te leven 
respect voor zichzelf en de ander te hebben 
op een respectvolle wijze met elkaar te communiceren 
zich aan afspraken te houden, daarbij rekening te houden met waarden en normen 
interesse te tonen in hun omgeving 
weerbaar te zijn 
open te staan voor anderen en zich kunnen verplaatsen in anderen.