Passend onderwijs

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meer begaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.

Vaak kan de groepsleerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze kwaliteitscoördinator die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is er meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de Steunpunt Consulent van het Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband. Het SWV Rijn & Gelderse Vallei begeleidt drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat precies zit – en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio – staat in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. 

Voor meer informatie: https://www.swvrijnengeldersevallei.nl

https://swvrijnengeldersevallei.nl/documenten/ondersteuningsplan/