Plusgroep

Onze stichting heeft een bovenschoolse plusgroep. Kinderen van alle SKOVV scholen kunnen vanaf groep 5 deelnemen aan deze plusgroep. Voorafgaand aan deelname gaat een toelatingsprocedure.

Klik op de bovenstaande link voor meer informatie over de bovenschoolse plusgroep van de SKOVV.