Tussenschoolse opvang

Op school bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de Tussen Schoolse Opvang. Brood en spelen verzorgt de TSO bij ons op school.
 

Brood & Spelen

Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de tussenschoolse opvang niet zijn toegestaan. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in overblijfinformatie die hieronder en op school verkrijgbaar is.

Inschrijven
Alle kinderen die overblijven moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. Inschrijven gaat bij Brood & Spelen digitaal. U kunt uw kinderen inschrijven via onze website www.broodspelen.nl.

Ouderapp
Wij maken gebruik van de Brood & Spelen ouderapp. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw kind aan- en afmelden voor de overblijf, een aanvraag doen voor een extra dag of ruildag of het saldo van een strippenkaart opvragen. Wanneer u uw kind bij ons inschrijft, ontvangt u van ons de inloggegevens. U kunt de app downloaden voor Apple in de App Store en voor Android in de Google Play Store onder de naam ‘Brood & Spelen ouderapp’.

Mutatie of beëindiging
Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van twee weken.

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Hier kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06- 48102879 of per e-mail via franciscusschool@broodspelen.nl . Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16:30 uur en op vrijdag van 08:30 tot 14:00 uur op het nummer 033 - 2588684 of via info@broodspelen.nl.