Ambitie

We stellen ambitieuze doelen.

We maken hierbij keuzes met het einddoel voor ogen, het bieden van goed onderwijs en een veilg schoolklimaat.

 

Elk jaar stellen we ambitieuze doelen op.
Deze doelen realiseren we d.m.v. scrummen.
We zijn trots op onze behaalde doelen.

In het schooljaar 2019-2020 ontwikkelden we kwaliteitskaarten,deze kunt u op school inzien.

Voor het schooljaar 20-21 hebben we de volgende doelen:

Ontwikkelen van de kwaliteitskaart technisch lezen, taal, talentontwikkeling en onderbouwd.

Up to date maken van het overgangsbeleid van groep 2 naar 3.

Invoeren Edi 2.0, werken met een datamuur/portfolio. 

Borgen kwaliteitskaart rekenen.

Effectief en verantwoord omgaan met de media en devices.