Ambitie

We stellen ambitieuze doelen.

We maken hierbij keuzes met het einddoel voor ogen, het bieden van goed onderwijs en een veilg schoolklimaat.

 

Elk jaar stellen we ambitieuze doelen op.
Deze doelen realiseren we d.m.v. scrummen.
We zijn trots op onze behaalde doelen.

In het schooljaar 2019-2020 willen we o.a. het volgende verwezenlijken:
Ontwikkelen kwaliteitskaart alle kernvakken.
Up to date maken van het overgangsbeleid van groep 2 naar 3.
Invoeren Edi, nieuwe rekenmethode, gebruik Ipads, touchscreen borden Prowise, Onderbouwd vernieuwd en tutor flitslezen.
Voor het schooljaar 2020-2021 brengen we onze doelen nog in kaart, maar staat in ieder geval het werken met een datamuur/portfolio op de planning. Ook voeren we een voortgezet lezen methode in.