Het team van de Franciscusschool.
In het schooljaar 2019-2020 hebben we 7 groepen.           

Groep 1/2 Boterbloemen:               Rianne Dekker & Petra Crielaard

 

Groep 1/2  Madeliefjes:                   Janine Jonkman, Petra Crielaard & Rianne Dekker

 

Groep 1/2  Zonnebloemen:             Inge van Zetten & Stanny Berkhout

 

Groep 3    Anemonen:                      Sandra Schiphorst & Gerlinde Teunissen

 

Groep 4  Floxen:                                Hanny Röttjers & Gerlinde Teunissen 

 

Groep 5/6  Vergeetmenietjes:       Ron Rommers

Groep 6/7 Violen:                             Carlijn ten Vaarwerk                      

 

Groep 8  Waterlelies:                       Thea Strikwerda

 

ICT:                                                       Sandra Schiphorst

 
IB:                                                         Nicole ter Haar & Stanny Berkhout


Onderwijsondersteuning:               Minke Gielkens & Sabina Jansen

Administratie:                                    Madelon van den Berg
 

Directeur:                                            Monique Franken

 Stuurgroep Leiderschap en talentontwikkeling: Thea, Janine, Sandra, Stanny en Monique. 

Multidisciplinair stuurgroep m.b.t. Passend onderwijs en bieden van ondersteuning/ begeleiding aan leerkrachten: Nicole, Stanny, CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en SWV (Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei)

Inge van Zetten is contactvertrouwenspersoon binnen de school en aanspreekpunt anti-pesten.
Monique Franken is coördinator veiligheid.

Omdat we talentontwikkeling heel belangrijk vinden, bieden we studenten alle mogelijke ruimte om bij ons op school een stageplaats te vinden.

 

 

 

    ​