Samenwerking peuterspeelzalen en Jottum!.


Jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs door een rijke leeromgeving waar ze veel ervaringen en indrukken op kunnen doen. Een rijke leeromgeving bestaat uit gevarieerde en wisselende speelhoeken, bewegen en sensomotorische ervaringen.

Bewegen en het gebruiken van alle zintuigen is belangrijk omdat het aansluit bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Door spelen, bewegen en ontdekken wordt de woordenschat, de sociale ontwikkeling, de ruimtelijke oriëntatie, de motoriek en de kennis van de wereld om hen heen gestimuleerd. 

Met de peuterspeelzalen van Spelenderwijs en Jottum! hebben we een intensieve samenwerking opgebouwd. Iedere week komen kinderen, vanaf drie jaar, kijken, leren en ervaringen opdoen op onze school. Door samen te werken bundelen we onze visie, kracht, kennis, middelen en enthousiasme.

De foto's geven u een indruk van de activiteiten en het plezier van de kinderen.