ICT

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden. 
We gebruiken digitale software bij onze methodes. 
I
n ieder lokaal en op de zelfstandig werkplekken staan computers en laptops.
Er worden Chromebooks voor rekenen, taal en spelling ingezet vanaf groep 4


Druk op onderstaande link en zie hoe wij werken met Chromebooks. 

                               https://youtu.be/ixG_bEXEbp0