Vreedzame school

Wij zijn een Vreedzame school!
We werken met de methode van de Vreedzame school omdat we willen dat onze kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan en zich competent voelen. Meer informatie over de Vreedzame school.
http://www.devreedzameschool.nl/
VREEDZAME SCHOOL.pdf


Sherborne
Uniek voor basisscholen in Nederland is dat op onze school de bewegingsmethodiek "Sherborne" aangeboden wordt. Meer informatie over Sherborne:
Sherborne.pdf

Gezonde school
Wij hebben het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten we zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het team is super trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat “Welbevinden en sociale veiligheid”. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet; het programma de Vreedzame school, Sherborne, de mediatoren, de leerlingenraad, tevredenheidspeilingen (onder personeel, ouders, en leerlingen) en het pestprotocol (met pestbrievenbussen).We zijn dus heel trots om een Gezonde School te zijn!
www.gezondeschool.nl

Groene schoolplein
Op dit moment realiseren we ons groene schoolplein. In samenwerking met ouders, buurtbewoners en de Gemeente is een ontwerp tot stand gekomen. Op het groene schoolplein zijn moestuinbakken, fruitbomen, insectenhotels ed. te vinden. Voor nieuw aan te leggen speelgelegenheden wordt duurzaam materiaal gebruikt. Kinderen worden betrokken bij het realiseren van het groene speelplein middels een sponsorloop, brainstormsessies in de groepen en helpen bij de aanleg van het plein.

20160322_MM_ontwerp plein_A3.pdf

Groen in de klassen
Volgens onderzoek van TNO verbeteren planten in de klas het binnenklimaat aanzienlijk.
In een groene klas zijn kinderen volgens TNO beter geconcentreerd, de schoolpresentaties beter en nemen gezondheidsklachten af.
Daarom startte Intratuin Barneveld de actie: Een knuffel voor groen! Heel veel scholen hebben zich ingeschreven en uit die grote aanvraag is de Franciscusschool geselecteerd (samen met nog 19 scholen).Vanaf januari 2017 hebben we dus naast een groen schoolplein ook een groen binnenmilieu. Zie de Flyer voor meer informatie.
Een knuffel voor groen - Flyer (2).pdf

Digitale software voor methodes
In het schooljaar 2017-2018
 zullen we vanaf groep 4 de de taal- en rekenlessen digitaal aan gaan bieden. De instructie wordt aangeboden op het digibord en daarna zullen de kinderen de stof gaan verwerken op hun eigen Chromebook. Een korte toelichting hierover krijgt u via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=rWpcr0YFYFk
Zo werkt het bij ons op school, klik op onderstaande link en luister naar de bevindingen van onze leerkrachten en kinderen.
https://youtu.be/s2q3RzvPc_w
Wilt u hierover meer weten, dan lichten we dit graag in een gesprek toe.

Scrum
We zijn als één van de eerste basisscholen in Nederland  gaan “scrummen”.
Scrum is een term die komt uit de rugby, waarbij een team tijdens het spel snel bij elkaar komt om elkaar feedback te geven en doelen te stellen.
Scrum is een goed uitgewerkte methodiek om mensen intensief, plezierig en met veel resultaat te laten samenwerken. Scrum is ontwikkeld in de IT wereld als antwoord op schijnbaar onbeheersbaar complexe IT projecten. Steeds meer hele grote bedrijven werken met Scrum. Ook andere sectoren gaan over tot Scrum. De opbrengsten zijn overal groot: snelheid, werkplezier en resultaten nemen direct toe.
Het scrummen is een onderdeel van ons innovatietraject leiderschap en talentontwikkeling.We starten de komende periode met scrum in het team, daarmee willen we bereiken dat het werkplezier toeneemt en de werkdruk afneemt.

De 7 gewoonten van Stephen Covey
Stephen Covey is een bekendheid in Amerika. In 1989 schreef hij het boek “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap”. In 1997 schreef hij, na vele verzoeken van aanhangers van zijn theorie, het boek “de zeven eigenschappen van effectieve families”.De 7 eigenschappen, oorspronkelijk bedoeld voor leidinggevenden, bleken zeer effectief toepasbaar voor iedere persoon die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen wil versterken. De theorie achter de 7 eigenschappen is zo simpel en krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen naar “zelf-leiderschap”. Zowel op niveau van volwassenen, maar ook, zij het speelser, op niveau van kinderen. Inmiddels is in vele bedrijfstakken en ook in het onderwijs de theorie van de 7 gewoonten vertaald naar verschillende niveaus van concrete gedragsontwikkeling.
We starten elk schooljaar met het aanbieden van 1 gewoonte per week, deze gewoonte stellen we centraal in de school en in de groepen, na 7 weken voegen we de gewoonten toe aan de  lessen van de Vreedzame school.