De Medezeggenschapsraad (MR):

De Medezeggenschapsraad is een raad die adviseert, maar ook meebeslist over veel voornemens die door het bestuur en de schoolleiding worden gemaakt. De MR is daarom van groot belang voor personeel, maar ook voor uw kind, als leerling op de Franciscusschool. Terreinen waarop de MR actief is, zijn uiteenlopend. Zo wordt er meegedacht over beleid, bijvoorbeeld leerlingondersteuning, maar ook over de schoolvakanties en formatiezaken zoals de groepsgrootte. Op de Franciscusschool bestaat de MR uit 3 leerkrachten en 3 ouders, die allen aangesteld zijn voor 3 jaar. In het schooljaar 2017-2018 is met ingang van januari 2018 de MR gaan vergaderen als MR en niet meer als schoolcommissie. Dit betekent dat er geen ouder uit de OR aansluit bij de MR-vergaderingen en dat de directeur alleen aanwezig is bij de start van de vergadering. De MR en OR blijven elkaar wel actief informeren. Indien u geen lid bent van de MR bent welkom als toehoorder bij de MR vergaderingen.

MR-leden 2018-2019:

Oudergeleding:
Tineke Bosma
Merjam Asbaa-Saba
Bas Lucassen


Personeelsgeleding:
Stanny Berkhout
Sandra Schiphorst
Ron Rommers

Contact MR: mr.fr@skovv.nl

 


MR-vergadering van het schooljaar 2018-2019:

10-12-2018 19.30 uur
22-01-2019 19.30 uur
20-03-2019 19.30 uur
16-05-2019 19.30 uur

11-07-2019 19.30 uur

Jaarverslag 2017-2018
Jaar verslag 2017-2018.pdf

Notulen
Wilt u de notulen van de MR-vergaderingen inzien, neemt u dan contact op met de voorzitter van de MR (Stanny Berkhout).
mr.fr@skovv.nl