Mediatoren

Binnen ons programma voor sociale vaardigheid  “De Vreedzame school” hebben we er voor gekozen om kinderen in de bovenbouw op te leiden tot mediatoren.

Kinderen die in aanmerking willen komen , schreven een sollicitatiebrief met argumenten waarom zij dachten dat ze geschikt zijn om de training te mogen volgen.

Juf Sandra en Juf Inge boden dit schooljaar de training aan samen met een externe begeleider en komende jaren zullen zij de rol van trainer zelfstandig op zich nemen.

De reden dat we kinderen opleiden tot mediator is dat we kinderen serieus nemen, we leren onze leerlingen dat ze welkom zijn én dat ze gezien worden. Een keer in de week krijgen de kinderen een les van de Vreedzame school. Hierin leren ze hoe ze rekening kunnen houden met elkaar, conflicten zélf kunnen oplossen en wordt een sfeer van verbondenheid gecreëerd.  
We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid leren nemen, in plaats dat de leerkracht een conflict oplost. Daarom leren we de mediatoren hoe zij medeleerlingen kunnen helpen bij het oplossen van een conflict, ze spelen hierbij een bemiddelende rol. Bij een conflict denken we niet direct aan een ruzie maar ook aan een meningsverschil dat opgelost kan worden voordat er een ruzie kan ontstaan.

Vanaf december 2016 zijn 14 mediatoren en hulp-mediatoren geslaagd voor hun examen, zij worden ingezet bij conflicten tussen leerlingen.