Franciscusschool
Mesdagstraat 5
6717 SE Ede (Gld)
tel.: 0318 - 646661
email: directie.fr@skovv.nl

Franciscusschool

Mesdagstraat 5

6717 SE Ede

tel. 0318 646661 

Directeur:Monique Franken

Intern begeleider:

Nicole ter Haar,

Stanny Berkhout

e-mail. directie.fr@skovv.nl


SKOVV

Stafbureau SKOVV

Groenendaal 7

6715 BA Ede

tel.: 0318 640405

Algemeen directeur: Mark Jager

e-mail: stafbureau@skovv.nl
website: www.skovv.nl

 
Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)

 

Contactvertrouwenspersoon binnen school:

Inge van Zetten

tel: 0318 646661 (school)

e-mail: i.vanzetten@skovv.nl

 

Vertrouwenspersoon van SKOVV

mevr. M. v.d. Brink en mevr. M. Haagsman, jeugdverpleegkundige VGGM  afdeling JGZ West, bezoekadres Ede: Medisch centrum De Veluwse Poort Eikenlaan 13-20 (2de etage) 6711 MA Ede 088-8446000

 

Schoolarts, schoolverpleegkundige en logopedie
Zie Sociale kaart

VGGM  afdeling JGZ West, bezoekadres Ede: Medisch centrum De Veluwse Poort Eikenlaan 13-20 (2de etage) 6711 MA Ede 088-8446000

 

Klachtencommissie van de SKOVV

Dhr. Bosch

p/a Groenendaal 7

6715 BA Ede

Tel: 0318 640405


Voor meer adressen: zie de sociale kaart (deze vindt u bij de praktische informatie)

Indien u buiten de schooltijden zeer
dringend de directie wilt spreken:
06-86849934